Beräkna din anläggningsavgift för vatten och avlopp i Eskilstuna

Vidstående beräkningsprogram ger den normala anläggningsavgiften för bostadsfastighet och annan fastighet.
I vissa fall kan avvikelser förekomma. Kontakta därför marknadsavdelningen vid Eskilstuna Energi & Miljö för definitiv uppgift.

Brukningstaxa 1997
Tillbaka till VA-info