Hydraulisk rörberäkning (Colebrook)
Råhetstal Rördiameter (invändig mm)
  k=0,1
  k=1,0
Hastighet (m/s)
Flöde (l/s)
Tryck A (mvp) Rörlängd (m) Tryck B (mvp)
Förlust (mvp) I (promille)
Tillbaka till Leifs VA-info    Beräkning med två parallella ledningar
Mannings formel