Klicka för att se en bild på lakvattendammen  Klicka för att se en bilder på lakvattenpumpstationen
 Klicka för att se en bild på strippern  Klicka för att se processbilder i styrsystemet  Klicka för att se bilder på lamellsedimenteringen  Klicka för att se bild på sandfilter  Klicka för att se bilder på värmeväxlarna

Teknisk beskrivning vid upphandling     Tillbaka till Leifs Va-info      English version