Hjälp för LeiLin ActiveX-kontroller

LeiLin ActiveX

Du måste ha Internet Explorer minst ver. 3.02 för att korrekt kunna se ActiveX-sidorna !!!
Tyvärr kan Netscape ej hantera ActiveX-kontroller!

För att se vilken version av Internet Explorer Du har klicka på "Hjälp.Om Internet Explorer".
Nedanstående bild skall visas [OBS. Version 3.02 (4.70.1300)]:

Gör så här för att hämta Internet Explorer 3.02

Från den sida som öppnas när Du klickar på nedanstående knapp:

1. Välj Internet Explorer 3.0
2. Välj önskat operativsystem (t.ex. Windows 95)
3. Välj från listan: "Internet Explorer 3.02 with Authenticode 2.0 for Windows". Läs anvisningarna och klicka därefter på "Next"
4. Välj från listan: "Swedish - Internet Explorer 3.02 with Authenticode 2.0 Full Install for Windows 95". Klicka på "Next"
5. Välj lämplig server för nedladdning av filen "svmsie302m95.exe" (10.4 MB)

Hämta Microsoft Internet Explorer
Klicka på knappen för att hämta version 3.02 !

När Du öppnar en sida med en ActiveX-kontroll för första gången, så kommer en eller flera filer att laddas ner till Din dator.
Man måste vara försiktig så att man inte hämtar filer som kan skada datorn t.ex. med virus. Därför visas normalt nedanstående varningsskylt när man står i begrepp att ladda ner okända filer:


Om Du klickar på OK så kommer inte några filer att hämtas och Du kan då inte heller se en ActiveX-kontroll. För att det skall vara möjligt att se en ActiveX-kontroll måste filer laddas ned och för att detta skall ske måste Du ha bockat för de fyra rutorna enligt nedanstående bild för att "aktivt innehåll" skall kunna hämtas och köras på Din dator.
Välj menyn Visa.Alternativ.Säkerhet och nedanstående bild visas:

Du måste dessutom ändra Dina säkerhetsinställningar i Internet Explorer (Du måste använda Windows 95 och Internet Explorer 3.02 eller högre version).
Välj menyn Visa.Alternativ.Säkerhet.Säkerhetsnivå och nedanstående bild visas:

Normalt är inställningen ovan Normal. Med denna inställning kan dock inte LeiLin ActiveX-kontroller hämtas och ses. Du måste ändra inställningen till Expert. Klicka på OK och avsluta Arkiv Alternativ (om Du vill kan Du senare gå tillbaka till Normal).
När Du har inställningen Expert kommer nedanstående varningsskylt att visas varje gång Du försöker hämta eventuellt riskfyllt material:

LeiLin Software garanterar att alla filer som hämtas från adressen "http://www.kuai.se/~leilin/" är riskfria. Du kan alltså utan risk klicka på knappen "Ja" ovan och ett antal filer kommer att hämtas och installeras på Din dator (i statusraden visas "Komponenter installeras"). Denna nedladdning första gången av filer kan ta en viss tid (beroende på Din förbindelses hastighet), speciellt om Du inte redan tidigare har hämtat filen msvbvm5.dll (c:a 1 MB).
När Du väl hämtat filer för en viss ActiveX-kontroll kommer sidan som innehåller kontrollen att visas mycket snabbare 2:a gången Du vill titta på den (erforderliga filer finns redan på Din dator).

Som Du kommer att förstå, när Du tittar på mina ActiveX-sidor, så öppnar ActiveX-tekniken fantastiska möjligheter.

Fortsätt till LeiLin Softwares ActiveX-sidor
Tillbaka till Agent-sidan


© 1997-2002 LeiLin Software
Senast reviderad den 26 februari 2002