Comlikommunikation med Visual Basic 
Jag har skrivit kod i Visual Basic för COMLI-kommunikation mellan överordnat PC-system (master)och underordnat styrsystem (slave). Programmet har levererats till ALFA LAVAL AUTOMATION i Malmö 1994. 
Med hjälp av olika COMLI-telegram kan information överföras mellan systemen. Samtliga COMLI-telegram för 05 och 15-system kan hanteras. 
Programkoden gör det möjligt att skriva egna program i Visual Basic med COMLI-kommunikation. Exempel på ett sådant program ett ett övervakningsprogram för VA-anläggningar i Eskilstuna. 
 
Med programkoden följer ett demoprogram som kan startas i fem olika språkversioner. 
 • Svenska 
 • Engelska 
 • Tyska 
 • Franska 
 • Nederländska 
För varje språkversion finns inbyggd Hjälp för Windows på respektiva språk 
 


 
Med demoprogrammet kan man kommunicera med ett underordnat styrsystem (t.ex. ett 05-OP45-system). Följande kommandon kan utföras: 
 • GETREG Hämta ett Registervärde
 • GETREGS Hämta flera Registervärden
 • SETREG Sätt ett Registervärde
 • GETANA Hämta ett analogvärde
 • GETIO Hämtar status 8 bitar (1 byte)
 • SETIO Sätter status 8 bitar (1 byte)
 • GETBIT Hämtar status för 1 bit
 • SETBIT Sätter status för 1 bit
 • GCLOCK Hämtar realtid från slav
 • SCLOCK Sätter realtid i slav
Den inbyggda hjälpen visar även hur man kan upprätta DDE-länkar mellan ett eget Visual Basic-program och ett annat Windowsprogram t.ex. EXCEL. 

Önskas vidare upplysning om programmet kontakta
Leif W Linde
leilin@vattenavlopp.info

© 1996-2002 Leif W Linde
Senast reviderad den 3 mars 2002
Tillbaka till Leif W Lindes programsida