Generellt övervakningsprogram med COMLI 
Detta är ett generellt övervakningsprogram som även kan logga mätvärden och larm. Programmet är skrivet i Visual Basic och använder sig av comlikommunikation till underordnat system. Programmet är närmast avsett för enkla applikationer point-to-point mellan PC och ett underordnat system. 
På den intilliggande bilden visas en övervakning av en Caterpillar gasmotor, som drives med deponigas, för för el- och värmeproduktion. Klicka på processbilden och den visas i större format. 


 
 
Klicka på processbilden och den visas i större format. 
  Med programmet kan Du enkelt 
 • Lägga in valfri process bild (bakgrundsbild)
 • Placera upp till 40 st dynamiska objekt på önskad plats i processbilden
 • Hämta eller sända status för IO-bit
 • Hämta eller sända registervärden
 • Hämta registervärde som skalas till analogvärde
 • Hämta registervärde med 16 st larmbitar
 • Definiera larmtext för varje larmbit
 • Ställa in önskat samplingintervall av mätvärden
 • Ställa in önskat loggningsintervall för lagring av mätvärden
 • Ställa in önskad kom.hastighet, paritet och com-port
 • Visa mätdata i grafisk form
 • Skriva ut loggade mätvärden, larmlista över inträffade larm samt inställda parametrar
 

Önskas vidare upplysning om programmet kontakta
Leif W Linde
leilin@vattenavlopp.info

© 1996-2002 Leif W Linde
Senast reviderad den 3 mars 2002
Tillbaka till Leif W Lindes programsida