Viktig
INFO
om dessa hemsidor


Dessa hemsidor är designade, formaterade och programmerade av Leif W Linde och LeiLin Software.
Sidornas främsta syfte är att vara en experimentplats för web-utformning.
Olika tekniker demonstreras, t.ex. med ljud, animerade bilder, tables, frames, Java-Script, Java-applets, Visual Basic Script, ActiveX-kontroller, animering och syntetiskt tal.

Sidorna är ursprungligen utformade för en skärmupplösning på 640*480 pixels och minst 256 färger (helst true color 3*8bit). Sidorna uppdateras succesivt för att även kunna visas med gott resultat med en skärmupplösning på 800*600 pixels. Denna upplösning ger mindre bilder men även möjlighet att se större bilder utan scrollning.

Vissa sidor (ActiveX-sidor, Agent-sida) fordrar browsern Microsoft Internet Explorer, minst ver. 3.02 (IE3.02).
För att höra ljud fordras Windows-kompartibelt ljudkort med lämpliga drivrutiner samt högtalare.

För bästa resultat hämta
Hämta Microsoft Internet Explorer
Klicka på knappen!

Exempel:
Frames med multiload Hyndevads vattenverk (frames och JavaScript)
Java-Script Startsida (fordrar browser som är Java-anpassad)
Java-applets Familjen Linde hälsar (fordrar browser som är Java-anpassad)
Animerade bilder Presentation av LeiLin Software
Pop-up window Ekeby våtmark, Eskilstuna (fordrar minst IE3.02)
ActiveX-kontroller Hjälp för ActiveX-kontroller Mannings formel (fordrar minst IE3.02)
Visual Basic Script LeiLin Softwares ActiveX-sida (fordrar minst IE3.02)
Microsoft Agent (ver.2) LeiLin Softwares Agent-sida (fordrar minst IE3.02)

Samtliga sidor har utformats med Notepad (Anteckningar)

 Created with Notepad!

och god hjälp av Joe Bartas HTML-kurs

Member SBN Level 2
Member SBN Level 2

Tillbaka till Leifs VA-sida


© 1997-2002 LeiLin Software
Senast reviderad den 26 februari 2002